Archive for webonary

yaa-k’vn

yaa-k’vsr

yaa-k’wvt

yaa-me’ ‘vn’

yaa-me' 'vn'advskyward

yaa-me’-‘a~

yaa-me'-'a~nheaven / the place in the sky

yaa-me’-na’-‘a

yaa-me’-ta

yaa-me'-tanouter space / cosmos / deep space /

yaa-mi~sh-gaa-ye’

yaa-mi~sh-gaa-ye'nherman's gull

yaa-mi~sr-k’aa-ye’

yaa-mi~sr-k'aa-ye'nHeerman's Gull

yaa-min’

yaa-min'postairborne / in the sky / way off in the sky

yaa-min’ ch’ee-t’vs

yaa-min' ch'ee-t'vsntornado / funnel

yaa-min’ lhts’ay

yaa-min' lhts'ayadjair dried

yaa-min’ naylh-ts’a’

yaa-min’ nayslh-ts’a’

yaa-min’ ‘vn’-t’i

yaa-min' 'vn'-t'ipostfrom the skyfr. var.yaa-min'-t'i

yaa-min’ ‘vn’-t’i tr’inlh-ts’vt

yaa-min' 'vn'-t'i tr'inlh-ts'vtVIfell out of the sky

yaa-nin-xe’

yaa-nu’tlh-na

yaa-say~-xvsh

yaa-sra

yaa-tee-ghii~-‘a~

yaa-t’i~

yaa-t’ii-ch’ak-ne

yaa-t'ii-ch'ak-nenblackcap / raspberry1.5Plant🔊

yaa-t’ii-ch’ak-ne

yaa-t'ii-ch'ak-nenhawk, chicken / osprey

yaa-t’ii-me’

yaa-t'ii-me'postfar into the sky